Chesham United Warriors vs SJFA U9 – Eagles – 14.09.2019.